URL http://muzchart.ru/2020/01/14/ellen-dedzheneres-i-tom-henks-poluchili-spetsialnye-nagrady/ is not available